ΤΕΑ Ομίλου Πειραιώς

Το Ταμείο

Το ΤΕΑ Ομίλου Πειραιώς είναι ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης για όλους τους εργαζόμενους στις εταιρίες του Oμίλου, με σκοπό τη διατήρηση του βιοτικού τους επιπέδου και μετά τη συνταξιοδότηση. Το ΤΕΑ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παροχές του Ομίλου προς τους εργαζομένους του.

Εγγραφή στο ΤΕΑ

Το Ταμείο αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για αποταμίευση καθώς προσφέρει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό πλαίσιο επενδύσεων με επαγγελματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου από την Πειραιώς Asset Management AΕΔΑΚ που δεν είναι διαθέσιμο σε ιδιώτες,αλλά μόνο σε θεσμικούς επενδυτές. Tαυτόχρονα προσφέρει σημαντικά φορολογικά οφέλη.

Ατομικός Λογαριασμός

Τα μέλη αποκτούν απευθείας πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες του συνταξιοδοτικού τους λογαριασμού,τις εισφορές τους και την εξέλιξη της επένδυσής τους. Γνωρίζουν κάθε στιγμή την αξία του λογαριασμού τους για οποιοδήποτε διάστημα επιλέξουν.