Επικοινωνία

Για θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού

HR Portal Τράπεζας Πειραιώς

Συμβουλευτικό και Συντονιστικό Κέντρο της NN Hellas

Καλέστε αναφέροντας τον αριθμό αντασφάλισης του ΤΕΑ ΟΑ7000.
210 9506900
όλο το 24ωρο

Για τη διαχείριση του Ταμείου και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας

ΤΕΑ - Εταιρεία Aon Solutions
211 1072777 - 216 400 1237

Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 17:00