Αίτηση Εγγραφής

Διαδικασία Εγγραφής

Για να γραφτείτε στο Ταμείο θα πρέπει να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής.

Η συμπλήρωση της αίτησης συνεπάγεται ότι έχετε ενημερωθεί για τους κανόνες του Ταμείου και ότι συμφωνείτε με αυτούς.

Η αίτηση εγγραφής αποτελείται από 4 βήματα:

  • 1o Βήμα: Συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία και το ποσοστό εισφοράς σας
  • 2ο Βήμα: Συμπληρώνετε τους δικαιούχους λήψης της εφάπαξ παροχής σας, σε περίπτωση που είναι διαφορετικοί από τους νόμιμους κληρονόμους σας
  • 3ο Βήμα: Συμπληρώνετε τα εξαρτώμενα μέλη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
  • 4ο Βήμα: Εκτυπώνετε την αίτηση, την υπογράφετε και την στέλνετε με εσωτερική αλληλογραφία στο ΤΕΑ (Πανεπιστημίου 25-29, 2ος όροφος, 105 64 Αθήνα).

Στο ΤΕΑ μπορούν να εγγραφούν μόνο οι εργαζόμενοι σε εταιρίες του Ομίλου Πειραιώς.
Η εγγραφή ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από την ημερομηνία της αίτησης.

Σύνδεση στην Αίτηση Εγγραφής

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αίτηση εγγραφής και στην πληροφόρηση υποψήφιων μελών θα πρέπει να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το εταιρικό σας email.

Συνδεθείτε