Συχνές Ερωτήσεις

Στην ασφάλιση του ΤΕΑ μπορούν να ενταχθούν μόνο οι εργαζόμενοι στις εταιρίες του Ομίλου Πειραιώς που έχουν έμμισθη σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
Ειδικά για τις παροχές ευρείας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, υπάρχει δυνατότητα να ασφαλίζονται και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας κάθε άμεσα ασφαλισμένου.

Αποστέλλω αντίγραφο των Ατομικών μου Στοιχείων ΕΦΚΑ (ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας), όπου φαίνονται τα στοιχεία των εξαρτώμενων μελών, μαζί με την πρωτότυπη υπογεγραμμένη αίτηση εγγραφής.

Το αντίγραφο Ατομικών Στοιχείων μπορούμε να το προμηθευτούμε ηλεκτρονικά μπαίνοντας στο https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml → ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ TAXISNET → Εισαγωγή κωδικών → ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε περίπτωση που τα εξαρτώμενα μέλη δεν εμφανίζονται σωστά καταχωρημένα στην καρτέλα μας στον ΕΦΚΑ μπορούμε να τα διορθώσουμε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα https://www.efka.gov.gr/el/asphalistike-ikanoteta (ερωτήσεις 8 & 11)
 2. Τηλεφωνική επικοινωνία στον ΕΦΚΑ με βάση τον τόπο κατοικίας https://www.efka.gov.gr/el/semeia-exypereteses-misthoton για τη διαδικασία αποστολής/προσκόμισης των δικαιολογητικών
 3. Εκτύπωση της σελίδας «Ατομικά Στοιχεία» με τα ορθώς συμπληρωμένα εξαρτώμενα μέλη και αποστολή με εσωτερική αλληλογραφία έως τέλος Ιανουαρίου 2021.

Στο ΤΕΑ μπορούμε να εγγραφούμε οποιαδήποτε στιγμή συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στο site του TEA και στη συνέχεια αποστέλλοντάς την με πρωτότυπη υπογραφή στην έδρα του ΤEA Ομίλου Πειραιώς: Πανεπιστημίου 25-29, 2ος όροφος, 105 64 Αθήνα.

Ειδικά για τις εγγραφές του Δεκεμβρίου και για όσους βρίσκονται σε τηλεργασία/άδεια, δίνεται η δυνατότητα να στείλουν την υπογεγραμμένη αίτηση τους έως το τέλος Ιανουαρίου 2021.

 • Οι εισφορές (τακτικές και έκτακτες) απαλλάσσονται πλήρως της φορολογίας και μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα, σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς
 • Το χρηματικό ποσό που λαμβάνουμε εφάπαξ (κεφάλαιο και αποδόσεις) είναι αφορολόγητο και εξαιρείται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς

Με την εγγραφή στο ΤΕΑ εντασσόμαστε αυτόματα στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
Η ένταξη στο πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι προαιρετική αλλά προσφέρεται και καλύπτεται από τον εργοδότη, καθώς έχει μόνο εργοδοτικές εισφορές.

Μέχρι να ενεργοποιηθεί ο κλάδος ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο ΤΕΑ, οι καλύψεις θα παρέχονται κανονικά μέσω του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου 4000 με την ΝΝ.
Θα ενημερωθείτε άμεσα όταν ενεργοποιηθεί ο Κλάδος.

Η εισφορά του ασφαλισμένου είναι ελεύθερη και ανάλογη με το εφάπαξ ποσό σύνταξης που επιθυμεί να χτίσει.
Μπορεί να είναι από μηδενική (επιλογή ποσοστού συμμετοχής 0%) έως και 20% (ακέραιος αριθμός) στο μικτό μηνιαίο μισθό, επί 14 φορές ετησίως.
Οι τακτικές εργοδοτικές εισφορές είναι 2% στο μικτό μηνιαίο μισθό, επί 14 φορές ετησίως (συμπεριλαμβάνονται μισθοδοσίες δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας).

Το ποσοστό της εισφοράς μπορεί να μεταβληθεί, να αυξηθεί ή να μειωθεί, έως και δύο φορές το χρόνο, με υποβολή αίτησης μεταβολής ηλεκτρονικά στο site. Συγκεκριμένα για αιτήσεις που κατατίθενται από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου η μεταβολή πραγματοποιείται τον επόμενο Ιούλιο, και για αιτήσεις από την 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου, τον επόμενο Ιανουάριο.

Ναι μπορούν να πραγματοποιηθούν έκτακτες καταβολές, έως δυο φορές το χρόνο.

Κάθε ασφαλισμένος του TEA θεμελιώνει το δικαίωμα να λάβει την εφάπαξ παροχή, εφόσον συντρέχει μια εκ των υποθέσεων (άρθρο 29, παρ. 1, (α) έως (γ), του Κανονισμού Παροχών):

 • Συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από τον κύριο φορέα ασφάλισης του.
 • Συμπληρώσει την ηλικία των 58 ετών με χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑ τουλάχιστον 2 έτη
 • Συμπληρώσει την ηλικία των 54 ετών και άνω, με χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑ τουλάχιστον 5 έτη
 • Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο ΤΕΑ
 • Σε περίπτωση απώλειας ζωής, οπότε η παροχή αποδίδεται στους δικαιούχους όπως αυτοί έχουν οριστεί από τον ασφαλισμένο.

Σε περίπτωση αποχώρησης από το ΤΕΑ, υπάρχει δικαίωμα επανένταξης αλλά δεν θα ισχύουν οι παραπάνω ευνοϊκοί όροι.

Εφόσον ο ασφαλισμένος πληροί μια από τις παραπάνω προϋποθέσεις,λαμβάνει το σύνολο του Ατομικού Λογαριασμού του, ο οποίος περιλαμβάνει:
(α) τις τακτικές εργοδοτικές εισφορές
(β) τις προαιρετικές εισφορές ασφαλισμένου μέλους
(γ) τις έκτακτες εργοδοτικές εισφορές και τις έκτακτες εισφορές μέλους
(δ) τις αποδόσεις που αντιστοιχούν έως και την ημερομηνία εκκαθάρισης της παροχής

Περιπτώσεις ασφάλισης στο ΤΕΑ για 3 έτη και κάτω
 • Είμαι ασφαλισμένος 1,5 έτος στο ΤΕΑ και αποχωρώ από την Τράπεζα. Τι ποσό θα λάβω από το ταμείο και πότε;
  Σε αυτή την περίπτωση ο ασφαλισμένος θα λάβει τις ατομικές του εισφορές και τις αποδόσεις των επενδύσεων που αντιστοιχούν έως και την ημερομηνία εκκαθάρισης της παροχής, όταν συνταξιοδοτηθεί από τον κύριο φορέα ασφάλισής του.
 • Είμαι ασφαλισμένος 1,5 έτος στο ΤΕΑ, αποχωρώ από την Τράπεζα και δε λαμβάνω σύνταξη από κύριο φορέα ασφάλισης. Τι ποσό θα λάβω από το ταμείο και πότε;
  Σε αυτή την περίπτωση ο ασφαλισμένος θα λάβει τις ατομικές του εισφορές και τις αποδόσεις των επενδύσεων το αργότερο στα 67 με τη λήψη της εθνικής σύνταξης. Σήμερα ισχύει ότι πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης για τη λήψη της εθνικής σύνταξης.
 • Είμαι ασφαλισμένος 2 έτη στο ΤΕΑ και αποχωρώ από την Τράπεζα. Τι ποσό θα λάβω από το ταμείο και πότε;
  Σε αυτή την περίπτωση ο ασφαλισμένος θα λάβει τις ατομικές του εισφορές και τις αποδόσεις των επενδύσεων, είτε στα 58 έτη ηλικίας του με 2 έτη ασφάλισης ή κατά την συνταξιοδότησή του από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
 • Είμαι ασφαλισμένος 3 έτη στο ΤΕΑ και αποχωρώ από την Τράπεζα. Τι ποσό θα λάβω από το ταμείο και πότε;
  Σε αυτή την περίπτωση ο ασφαλισμένος θα λάβει τις ατομικές του εισφορές και τις αποδόσεις των επενδύσεων, είτε στα 58 έτη ηλικίας του ή κατά την συνταξιοδότησή του από τον κύριο φορέα ασφάλισης.

Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται εφάπαξ παροχή, η οποία συνίσταται σε ποσοστό επί του κεφαλαίου που έχει συσσωρευθεί στον Ατομικό Λογαριασμό του ασφαλισμένου. Το ποσοστό αυτό είναι ανάλογο του χρόνου ασφάλισης στο ταμείο και καθορίζεται ως εξής:

 • 100% του τμήματος του Ατομικού Λογαριασμού που προκύπτει από τις εισφορές του μέλους, τακτικές και έκτακτες και
 • 100% του τμήματος του Ατομικού Λογαριασμού που προκύπτει από τις εργοδοτικές εισφορές στην περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί 3 έτη ασφάλισης στο ταμείο. Εάν δεν έχουν συμπληρωθεί 3 έτη ασφάλισης, το ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών είναι μηδενικό.

Σε περίπτωση που κατά την αποχώρηση από τον Όμιλο Πειραιώς ένα μέλος δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος, θα πρέπει να περιμένει μέχρι να τις συμπληρώσει για να λάβει την παροχή του. Κατ' εξαίρεση, αν ο ατομικός λογαριασμός είναι μικρότερος από €2.000 μπορεί να την λάβει άμεσα.

Η δήλωση μεταβολής στοιχείων γίνεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα διαχείρισης του ΤΕΑ.

Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί καθημερινά την πορεία του Ατομικού του Λογαριασμού μέσω της πλατφόρμα διαχείρισης του ΤΕΑ.

Τα στελέχη του ΤΕΑ και οι εξωτερικοί του συνεργάτες (ΑΟΝ & ΝΝ).

H επενδυτική στρατηγική του ταμείου υλοποιείται από την θυγατρική του Ομίλου, Πειραιώς ΑΕΔΑΚ Asset Management, σύμφωνα με τις αρχές της συντηρητικής/συνετής διαχείρισης, διασποράς και ποιότητας των επενδυτικών επιλογών. Το ταμείο υπόκειται σε αυστηρή εποπτεία από 3 δημόσιους φορείς, τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.